Khanal undergoes kidney transplant in Delhi
Setopati Kathmandu, Aug 4