NC's Surendra Raj Pandey appointed Gandaki CM
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, May 29