PM Dahal and Oli hold talks at Singha Durbar
Setopati

Setopati

Kathmandu, Sep 5