Krishna Chandra Nepali of NC appointed Gandaki CM
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, June 12