Gandaki CM Gurung fails floor test
Yuvaraj Shrestha Pokhara, June 10