Gandaki assembly meeting halted after Janamorcha lawmaker goes missing
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, April 28