Manange released on bail of Rs 6,000, man he slapped sent to custody
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Kathmandu, Jan 26