Fake Bhutanese Refugees Scam Tek Nath Rizal granted bail; Top Bahadur Rayamajhi to remain in custody; bench divided on Khand
Shova Sharma

Shova Sharma

Kathmandu, Dec 1