Harka Sampang ahead by 270 votes in Dharan
Setopati Dharan, May 19