Shekhar Koirala asks Deuba about criteria for nomination of central members
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, Jan 5