Runoff between Deuba and Shekhar Koirala for NC president
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, Dec 14