Armenia, Azerbaijan agree to end fight in Nagorno-Karabakh
AP YEREVAN, Armenia, Nov 10