Pokhara High Court acquits actor Paul Shah of rape charge
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Kathmandu, Feb 26