UML's Khagaraj Adhikari appointed Gandaki CM
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, Jan 9