Resham Chaudhary's new party Nagarik Unmukti Party, wife Shrestha Ranjita chair
Setopati Kathmandu, Jan 3