Maoist Center takes exception to UML logo, to seek legal recourse
Setopati Kathmandu, Oct 7