White House vows total halt to impeachment probe cooperation
AP Washington, Oct 9