Kirat community celebrates Udhauli
Nisha Bhandari

Nisha Bhandari

Kathmandu, Dec 8