Prithvi Subba Gurung reappointed Gandaki CM
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, May 12